eN
The project Trashure focuses on upcycling historical textile material of Czechoslovak industrial production from 50s till 70s. The material has been well preserved thanks to my grand grandmother and is innovated in available industrial factories while the original specific retro pattern is processed using digital print technology. The main goal is to create attractive author products using leftover linen material of Technolen company where my grand grandmother used to work. The project also demonstrates a way to process industrial textile leftovers with emphasis on sustainable solution. The author closely focuses on updating reinterpretating original material. 
The theoretical part of the present thesis further develops topics connected to family tradition, legacy of time, collecting and conserving various articles, aesthetic camouflage, camping and human desire for travelling, escaping to nature and continual search for a specific kind of inner freedom and peace as a result of modern world`s digitalization.


cz​​​​​​​
Projekt Trashure se zaměřuje na upcyklaci archivního textilního materiálu československé průmyslové výroby z 50.–70. let 20. století. Tento materiál, který se dochoval díky autorčině prababičce, je technologicky inovován v dostupné průmyslové firmě a původní specifický retro dezén je autorsky zpracován technologií digitálního tisku. Hlavním cílem projektu je vytvoření atraktivních autorských produktů ze zbytkového lněného materiálu závodu Technolen, v němž prababička kdysi pracovala, a znově vyrobeného bavlněného materiálu, který vznikl v návaznosti na původní materiál. 
 Specifikem projektu je aktualizace a reinterpretace motivů původního materiálu formou digitálního zpracování. Teoretická část práce dále rozvíjí témata spojená s rodinnou tradicí, odkazem času, sběrem a obsesivním uchováváním věcí, estetickou kamufláží, kempováním a zvýšenou touhou člověka po cestování, útěku do přírody a neustálém hledání určitého typu vnitřní svobody a klidu v důsledku dnešní digitalizace.
Diplomová práce Markéty Kaplanové je pestrá a obsahově i vizuálně bohatá, stejně jako soubor deadstockových materiálů, jejichž nález byl hlavní impulsem pro tuto práci. Autorka nastoluje mnoho témat, vrstev a asociací, které se jí k nálezu pojí a nepředkládá nám je jednoduše, spíše očekává aktivní účast a zanoření se do nabízených vrstev s vášní a energií, tak jak to dělá ona sama.
Spolupráci s průmyslem si autorka vytyčila jako jeden z důležitých cílů své diplomové práce a přinesl jí nemnohá úskalí, ale i obrovské množství zkušeností do budoucna. V dnešní době, kdy slova jako udržitelnost, recyklace a upcyklace skloňujeme ve všech pádech je pro mne čím dál tím nezbytnější , aby si tvůrce na začátku procesu jednoduše a téměř matematicky spočítal, zda je jeho záměr např. upcyklovat, skutečně ve výsledku efektivní, nebo je to pouze atraktivní formalismus poplatný aktuálním tématům dneška. Nemyslím si že upcycling deadstokového materiálu má ve výsledku zásadní ekonomický efekt, ale spíše než ten je pro mne podstatná autorkou deklarovaná zodpovědnost vůči enviromentu, jehož jsme součástí a z něhož čerpáme zdroje pro vlastní přežití. Ochota vzdát se určitých výdobytků naší civilizace a postupně se vracet ke kořenům a přijímat procesy, které se zhodnotí až v dlouhodobém horizontu, je v práci Markéty Kaplanové přítomna a v tom ji považuji za velmi přínosnou.
Simona Rybáková


BÁBIN TRASHURE EDITORIAL

Ušaté torpédo se těžko zastaví,
když mu svět připadá chutný a voňavý,
když svět je zázračná rozkvetlá zakrádka
pro malá zvědavá ušatá štěňátka.
Svět je tu na hraní – anebo k sežrání?
To se pak živý tvor jen těžko ubrání,
musí se rozběhnout, peláší, utíká
a zvedne nožičku na botu strážníka,
uhání, skotačí, koulí se, metelí,
a svět je na hraní, a svět je veselý.
Jiří Žáček

EDITORIAL credits
photo 
Jiří Královec @opocor

design and styling
 Markéta Kaplanová

models
Simona Lewandowska
Matěj Pšenička
Tomáš Máčik 
muah
Vendula Niklová
Back to Top