en
My inspiration for the project is the movie Fruits of Paradise by Věra Chytilová and Ester Krumbachová. I focused mainly on specific scenes where the characters cover themselves randomly in pieces of cloth, creating random compositions.
Therefore, an unusual, simple and geometric clothing is created.

cz
inspirací pro projekt striped se stal film zlaté éry 60. let ovoce stromů rajských jím od věry Chytilové a ester krumbachové. zaměřila jsem se na konkrétní scény, ve kterých jsou postavy náhodně zahalovány dlouhými pruhy látek, vytvářejíc náhodné kompozice kolem jejich těl.
Vznikly tak proto neobvyklé, minimalistické a geometrické šaty.
photo:
jiří Novotná

models:
Petra jarolímková
michaela kafuňková

Back to Top