en
My inspiration for the project is the movie Fruits of Paradise by Věra Chytilová and Ester Krumbachová. I focused mainly on specific scenes where the characters cover themselves randomly in pieces of cloth, creating random compositions.
Therefore, an unusual, simple and geometric clothing is created-
STRIPED PART II IS enriched with a more refined technological material solution. The garment is completely glued without sewing and looks more complex.
 the collection also runs through a symbolically colored composition from pink shades to pastel red. it proceeds to the gradual unveiling of colors in parallel with the unveiling of truth in the film.
cz
inspirací pro projekt striped se stal film zlaté éry 60. let ovoce stromů rajských jím od věry Chytilové a ester krumbachové. zaměřila jsem se na konkrétní scény, ve kterých jsou postavy náhodně zahalovány dlouhými pruhy látek, vytvářejíc náhodné kompozice kolem jejich těl.
Vznikly tak proto neobvyklé, minimalistické a geometrické šaty.
STRIPED PART II JE obohacen o rafinovanější technologické materiálové řešení. Oděv je kompletně lepený bez šití a působí tak komplexněji.
kolekcí prochází navíc symbolicky barevná kompozice od růžových odstínů po pastelově červenou. dochází k postupnému odhalování barev v paralele s odhalováním pravdy ve filmovém zpracování.


photo
tomáš slavík
Back to Top