photo:
Studio photo ii. UMPRuM
Muah:
Vendula niklová
en
The main topic of my project is transformation of motives of Ascher cloths into modern clothing using digital embroidery (cloth badges to be specific). This way, the original cloths are presented to younger generations.
At first, I focused on flower motives and their meanings. There are certain meanings that are communicated through certain motives. 
With language of flowers as a stepping stone, I proceeded to think about communication through motives in clothing in modern world. Wearing motives communicates our interests and characters clearly and directly, but often superficially and falsely.
For this collection, I made emoji badges. Emoji motives communicate a simple emotion, similar to that of the original motive of sailors and flowers. 
Speaking of form, I have focused on geometric structuring for a long time in my projects. I tried to use the original cloth effectively, so that there is minimum waste. The wearable collection includes a jacket, a skirt, a top and a dress made of rectangular shapes. The pattern feels exaggerated, casual and comfortable as well as the original cloths appear to me. I chose a blue cloth with nautical motives and silk scarves with oleander flowers. These were complemented with additional material, 100% silk and 100% cotton.
The pieces from this collection can be worn on a holiday by the sea for a walk on a promenade or a wharf, or at night while going out for a drink or a ship cruise.
cz
Hlavním tématem mého projektu kolekce je transformace motivu původních Ascher látek do současnosti za pomocí digitální výšivky, konkrétně nášivek, a přiblížení tak těchto originálů mladší generaci.
Nejprve jsem se zaměřila na květiny a jejich význam. Existují určité významy, které jsou sdělovány prostřednictvím určitých motivů. 
S řečí květin jako odrazovým můstkem jsem přistoupila k uvažování o komunikaci prostřednictvím motivů na oděvů v současné společnosti. Motivy  sdělují naše zájmy a charaktery jasně a přímo, ale často povrchně a falešně.
 Pro tuto kolekci jsem vyrobila emoji odznaky. motiv v tomto případě komunikuje až banální emoci, kterou nám může evokovat původní motiv námořníků a květin. 
Co se týče formy, už dlouho se ve své tvorbě věnuji geometrickému členění, které jsem se snažila tentokrát vnést do nositelné kolekce a šetřila tak spotřebu originálních látek, aby nedocházelo ke zbytečným odstřižkům látek. Jedná se tedy o bundu, sukni, top a šaty tvořené střihově z obdélníků. Díky své střihové nadsázce působí pohodlným a ležérním dojmem, stejně jako vybrané originální látky, které mi tento pocit evokují. Ke zpracování jsem si vybrala námořnickou modrou látku a hedvábné šátky s květy oleandry, které jsem doplnila o dokoupený materiál, 100% hedvábí a 100% bavlnu.
 Nositelka si kousky z této kolekce obléká například na dovolené v přímořské destinaci, na procházku po promenádě, mole, či za horkého večera na drink nebo projížďku lodí.
Back to Top